Het agrarische en landelijke landschap dat Camping Rosário omringt is een ideale setting om vogels te spotten. In zo'n dun bevolkt gebied, weinig gebruik van pesticiden of herbiciden, en warm, zonnig weer, komen insecten en wilde bloemen in overvloed voor. Dat zorgt op haar beurt weer voor een breed scala aan stand- en trekvogels.


Klik op het symbool Sound symbol in de foto's om de vogelgeluiden te beluisteren.


Insectenetende vogels zoals de Kwartel, de Rode Patrijs, de Bijeneter, de Klapekster, de Roodkopklauwier, de Grauwe Gorsen de Roodborsttapuit zijn voorkomende soorten hier. De Hop is ook zeer kenmerkend.


 • Bijeneter
  BIJENETER
 • Klapekster
  KLAPEKSTER
 • Hop
  HOP

Andere soorten gespot op en rond de camping zijn de Griel, de Kuifkoekoek, de Kuifleeuwerik, de Theklaleeuwerik, de Steenuil, de Putter, de Zwarte Mees, de Europese Kanarie, de Wielewaal, de Nachtegaal en de Koereiger.


 • Griel
  GRIEL
 • Steenuil
  STEENUIL
 • Wielewaal
  WIELEWAAL

De bouw van de Alqueva dam en het daarachter liggende stuwmeer trok vele visetende soorten zoals de Ooievaar, de Reiger en de Steltkluut.


 • Ooievaar
  OOIEVAAR
 • Reiger
  REIGER
 • Steltkluut
  STELTKLUUT

Tot slot kunt u ook een aantal roofvogels waarnemen zoals de Slangenarend, de Dwergarend, de Grauwe Kiekendief, de Buizerd en de Visarend.


 • Slangenarend
  SLANGENAREND
 • Buizerd
  BUIZERD
 • Visarend
  VISAREND